161028174.jpg

敏爸的雞絲是我們共學爸爸裡最齊全的

好多照片拍的好美啊

認不住偷來發表紀念

敏爸 謝謝你用心的拍照紀錄喔

161028182.jpg

161028202.jpg

161028236.jpg

161191492.jpg 

161028144.jpg

161191488.jpg

161191500.jpg

161191482.jpg

161028210.jpg

161028166.jpg 

161191532.jpg

161191530.jpg

161191554.jpg

161191560.jpg

161191574.jpg 

161191572.jpg

161191460.jpg

    全站熱搜

    CCS0504 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()